Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

Convert
Giới thiệu:

Vân Ẩn đại lục, tông môn mọc lên san sát như rừng. Một cái không có Tinh cấp tông môn, nhưng là thu đệ tử chỉ lấy thiên tài. Một cái không có Tinh cấp tông môn, thiên tài, Siêu cấp cường giả gia nhập lại vẫn muốn giao tiền! Trừ lần đó ra, còn có một tương đương ngưu tông chủ, không lớn, 18 tuổi, nhưng là cực kỳ b cách.