Hắn Đến Từ Địa Ngục [C]

han-den-tu-dia-nguc
Thể loại:Huyền Ảo, Linh Dị
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Hắn gọi Lương Xuyên,

Có thể nghe thấy người chết thanh âm.