Giang hồ Lưỡng Cực chi Rượu Cay Tâm Say

Tác giả:Linh Lưu Ly
Sáng tác
Giới thiệu:

Trường thương lao vút kiếm tựa gương
Đao cuồng xích vũ trúc bổng giương
Hào quang chớp lóe song phương đấu
Phong thổi hùng ca thiên địa ngâm

Giang hồ sâu sắc ai thấu hết
Kiệt xuất anh tài đếm mỏi tay
Đao quang kiếm ảnh phân cao thấp
Lớp lớp mộng trai dệt nảy mầm

Gặp gỡ một lần định suốt kiếp
Thiên hạ rộng lớn dễ cô đơn
Niên thiếu kết bạn giao du khắp
Tri kỷ há có dễ tìm đâu

Ngươi ta hạnh ngộ là duyên số
Không đánh không quen kết tình đi
Đời này có hắn coi không uổng
Một bầu rượu ước định trăm năm!