Dưỡng Đệ [C]

duong-de
Sưu tầm
Giới thiệu:

Một khi lọt vào nam tôn đế vương mưu lược nát trong tiểu thuyết, thành chèn ép nam chính gặp rủi ro hồi nhỏ ác độc nữ phụ, Ngô Tiếu Tiếu biểu thị, nàng có chút cười không nổi.

Phải biết nam chính hoa đào đóa đóa, sẽ cưới tám cái lão bà, vì mao nàng muốn trở thành bị nam chính đâm thành cái sàng một cái kia?