Đường Dần tại Dị Giới [C]

Tác giả:Lục Đạo
Convert
Giới thiệu:

Hắn có một thân nổi tiếng công phu, nhưng ở sự thật trong thế giới nhưng không có đất dụng võ, chỉ có thể làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sát thủ. Mà đi đã đến hỗn loạn không chịu nổi Dị Giới, tại ngươi chết ta sống trên chiến trường thực lực của hắn lại đạt được trình độ lớn nhất triển khai . Ở chỗ này, hắn có thể không kiêng nể gì cả mà vung vẩy vũ khí trong tay; ở chỗ này, vì sinh tồn, hắn không có lựa chọn nào khác đi đến cái kia thuộc về hắn chính mình Vương giả con đường. Tên của hắn gọi Đường Dần, hắn hết thảy, chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết