Đừng Nghi Ngờ Tình Yêu Của Anh

Tác giả:Daisy Thomson
Hoàn Thành Sưu tầm
Giới thiệu:

"Nếu em có nghi ngờ sao kia là ngọn lửa, mặt trời di chuyển quanh trái đất hay chân lý là dối lừa thì cũng đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh"

Là người yêu em, anh không tầm thường như người khác!