Dục Vọng của Kẻ Chinh Phục

duc-vong-cua-ke-chinh-phuc
Tác giả:Đinh Mặc
Sưu tầm Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Tôi yêu anh

Không phải vì

Anh là kẻ chinh phục vĩ đại nhất thời đại này

Mà là bởi vì

Dưới bền ngoài tàn khốc máu lạnh

Nhưng anh lại là một kẻ tịch mịch nhất, cố chấp nhất thế gian này.