ĐỒNG THỂ

Sưu tầm Truyện Hay Hoàn Thành

Mục lụcMục lục đầy đủ

Giới thiệu:

Anh chính là cô ở một thế giới khác

Bọn họ là song sinh cùng mệnh, cô chết thì anh vong

Đây là câu chuyện về một người yêu “bản thân mình”

“Cô muốn chết như thế nào?”

“Tôi muốn cùng chết với anh…”