Độc Bộ [C]

doc-bo
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert Hoàn Thành
Giới thiệu:

Đông Việt Thần Châu, Nam Lê Man Châu, Tây Tần Thái Châu, Bắc Đẩu Linh Châu. . .

Thiên hạ lấy thế lực làm đơn vị, bầy phân thiên hạ, phân Thiên Địa Huyền Hoàng bốn cái đẳng cấp. . .

Bộ Tranh vốn là một cái không nhập lưu thế lực sơn thôn tiểu thổ miết, trong núi nhặt được hai cái tuyệt thế vô song lão bà, tiểu thổ miết muốn bắt đầu đảo loạn toàn bộ thiên hạ rồi. . .