Độ Kiếp Chi Vương [C]

do-kiep-chi-vuong
Tác giả:Vô Tội
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay Promote to front

Đề xuất của converter Độ Kiếp Chi Vương [C] Quy Nhất [C] Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên [C] Chiến Dịch Sử Thi [C] Long Tượng [C]
Mời các bạn đọc thêm các truyện Phương convert.
-----
Mời các bạn [Luận Truyện] Độ Kiếp Chi Vương.
Thứ hạng cao nhất từng đạt: Số 1 nguyệt phiếu bảng Tung Hoành.

Giới thiệu:

Vương Ly là Huyền Thiên Tông tu sĩ, mang theo hắn tu hành sư tỷ tại Độ Kiếp thất bại về sau đầu óc liền ra chút vấn đề, thế cho nên Vương Ly con đường tu hành cũng trở nên có chút không quá bình thường đứng lên