Độ Kiếp Chi Vương [C]

do-kiep-chi-vuong
Tác giả:Vô Tội
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay Đề Cử
Giới thiệu:

Vương Ly là Huyền Thiên Tông tu sĩ, mang theo hắn tu hành sư tỷ tại Độ Kiếp thất bại về sau đầu óc liền ra chút vấn đề, thế cho nên Vương Ly con đường tu hành cũng trở nên có chút không quá bình thường đứng lên