Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm [C]

dinh-cap-khi-van-lang-le-tu-luyen-ngan-nam
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm

Mục lụcMục lục đầy đủ

Giới thiệu:

Chuyển thế đi tới Tu Tiên thế giới, Hàn Tuyệt phát hiện mình mang theo trò chơi thuộc tính, vậy mà có thể đổ xúc xắc đổi mới Linh căn tư chất cùng Tiên Thiên số mệnh.

Kết quả là, hắn bỏ ra mười một năm dao động Tiên Thiên số mệnh.

【 tuyệt thế vô song: Tiên Tư, Mị Lực Đỉnh Cấp 】

【 thiên mệnh kiếm si: Kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp 】

【 thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư chất đỉnh cấp 】

【 Tiên Đế hậu duệ: Đạt được một bộ tuyệt thế Tu Tiên công pháp, một nghìn khối thượng phẩm linh thạch 】

Hàn Tuyệt vì trường sinh, quyết định lặng lẽ tu luyện, không làm náo động.

Ngàn năm sau, Tu Chân giới một đời đổi lại một đời.

Lúc Tiên Giới thanh lý thế gian thời gian, Hàn Tuyệt không thể không ra tay.

Hắn lúc này mới phát hiện, giống như thần tiên cũng bất quá chỉ như vậy!