Dị Thế Giới Đạo Môn [C]

di-the-gioi-dạo-mon
Sưu tầm
Giới thiệu:

Cái này thế giới có thần, có quỷ, có đại nho tài hoa ngút trời, có tu sĩ tung hoành thiên hạ. Một cái người thường mang theo đạo môn phát dương hệ thống giáng lâm giới này, lập Đạo Đình, phong địa chi, giương thiên địa chính khí.