Dị Năng Tiểu Thần Nông [C]

di-nang-tieu-than-nong
Thể loại:Dị Năng, Đô Thị
Sưu tầm
Giới thiệu:

Nho nhỏ nông dân đến kỳ ngộ, y kỹ kinh người công phu thâm. Làm ruộng trồng rau loại dược liệu, luyện công luyện đan luyện trường sinh.

Huấn huấn hồ, lưu lưu cẩu, luyện luyện quyền tới đánh đánh nhau, đậu đậu hài tử uống uống trà.

Đánh táo đỏ, phơi hạt dẻ, gặm dưa chuột.

Huề mỹ nhân thưởng cúc đông li hạ, cao lương trong đất xem ánh nắng chiều.

Xem, mỹ nhân như hoa, sơn cảnh như họa!

Đây là một cái tiểu nông dân nghịch thiên quật khởi, đùa du bụi hoa, tung hoành đô thị, tiếu ngạo thiên hạ truyền kỳ chuyện xưa.

Main là người vui vẻ và háo sắc hahah

Style truyện mình dạng gần gũi ,nên nếu không thấy hợp thì các bạn cứ lặng lẽ đóng lại mà đừng nói gì cho thêm đau lòng nhé...