Dị giới Đại Đường đế quốc

Thể loại:Lịch Sử, Quân Sự
Convert Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Dị giới Đại Đường đế quốc giới thiệu vắn tắt: Lý Hữu Tín đã xuyên việt rồi, lúc này đây là dị giới Đại Đường, Đột Quyết, dân tộc Thổ Phiên, Hồi Hột, Phiên Trấn, vả lại xem Lý Hữu Tín thế nào đánh bại bọn hắn!