Đế Vương Các [C]

de-vuong-cac
Tác giả:Mộc Tử Vân
Sưu tầm
Giới thiệu:

Thiên địa là nhà lao, tuế nguyệt là gông cùm, đại đạo đường gian, ngô tâm sở hướng, phá tứ hải bát hoang, ngự vạn vật sinh linh.

P/s: Truyện hay main thành lập thế lực, anh em vào đọc thử.