Đệ Nhất Danh Sách [C]

de-nhat-danh-sach
Thể loại:Dị Năng, Đô Thị
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

  Chư vị, tôi là Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử (Khuỷu Tay Có Thể Nói Chuyện), tôi đã trở lại.
  Đây là một câu chuyện mới.