Đệ Nhất Cuồng Phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ [C]

de-nhat-cuong-phi-tuyet-sac-ta-vuong-sung-the-vo-do-convert
Tác giả:Lộ Phi
Sưu tầm
Giới thiệu:

Nếu ngươi là chí tôn thiên giới,
Ta liền làm vua ở địa ngục!
Loạn thiên hạ của ngươi,
Diệt si tâm của ngươi!