Đệ Cửu Tinh Môn [C]

de-cuu-tinh-mon
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm Truyện Hay

Đọc thêm các truyện mình convert ở đây Truyện Phương convert

Giới thiệu:

Tu Tiên kiếm Trường Sinh, nhiệt huyết bất luận cái gì Tiêu Dao, đạp liên dắt sóng rửa Kiếm Cốt, bằng hư nhượt cưỡi gió tố Thánh Hồn!