Đệ Cửu Tinh Môn [C]

Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Tu Tiên kiếm Trường Sinh, nhiệt huyết bất luận cái gì Tiêu Dao, đạp liên dắt sóng rửa Kiếm Cốt, bằng hư nhượt cưỡi gió tố Thánh Hồn!