Đệ Cửu Quan [C]

Convert
Giới thiệu:

Một cái thế giới kỳ lạ, khoa học kỹ thuật hiện đại với thuật pháp cùng tại, người cùng yêu ma cùng tồn tại, tu hành giả chi phối hết thảy, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh.

Nhìn như sinh cơ bừng bừng huy hoàng thịnh thế, thực tế lại là tám cửa sụp đổ, chư thiên đình trệ, thần tiên tẫn vẫn!

Ta, cô đơn một đao, đặt chân cửa thứ chín.