Đạo Pháp Hư Không [C]

dao-phap-hu-khong
Tác giả:Sơn Xuân Tú
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Hoàn Thành

Mời chư vị đạo hữu gần xa tham gia thảo luận, chém gió tại đây:
[Thảo Luận ] Đạo Pháp Hư Không - Sơn Xuân Tú

Giới thiệu:

Tu Tiên khó, khó với lên trời!

Người khác Linh Hải là biển, ta Linh Hải là cây.

Người khác trăm năm Trúc Cơ, ta trăm năm linh dịch (Linh khí cảnh, linh dịch cảnh, Linh Tinh cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kết Đan cảnh, linh anh cảnh),

Người khác phục đan tiến cảnh, ta phục đan như ăn cơm,

Nhân sinh, vì thân, vì hồng nhan,

Đời ta tu sĩ, tiếc gì một trận chiến!

Vấn thiên, vấn đạo, vấn thương khung,

Thiên địa chi tôn, nhất chỉ vi chi!