Đan Thần Quy Lai [C]

dan-than-quy-lai
Sưu tầm Hoàn Thành

Mời các độc giả tham gia thảo luận và góp ý tại: [Luận Truyện] Đan Thần Quy Lai - Nam Khoa Hồ Luật

Giới thiệu:

Vô Thượng Đan Thần, bị người đánh lén, chân thân vẫn lạc, nghịch thiên trùng sinh.

Sống lại một đời, Ngô Thần nhất định quật khởi mạnh mẽ, tu hành mạnh nhất huyền công, luyện chế đan dược tốt nhất, chưởng khống mạnh nhất thần binh, có được nữ nhân đẹp nhất.

Một thế này, Ngô Thần nhất định nghịch thiên, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, dưới chín tầng trời, Duy Ngã Độc Tôn.