Đại Y Lăng Nhiên [C]

dai-y-lang-nhien
Thể loại:Đô Thị
Sưu tầm Truyện Hay
Giới thiệu:

Y học viện học sinh Lăng Nhiên có một cái tiểu mục tiêu, muốn trở thành trên thế giới vĩ đại nhất y sinh, kết quả không cẩn thận thực hiện.