Thông báo trễ ra chương

Số từ: 132

Trễ ra chương nhắc nhở

Hôm nay tan tầm muốn đi mua lễ mừng năm mới y phục, liền tính ta là cái mươi tám tuổi tiểu nam hài, không có nữ sinh như vậy phiền toái, cũng không khả năng vào điếm cầm liền tẩu, còn là phải chọn một chọn.

Do đó ta cho chính mình hai cái giờ thời gian mua quần áo.

Thoại nói ta năm nay liền y phục đều không mua qua, suốt một niên a. . . Bận hộc máu. Ta hôm nay nghĩ nhiều mua mấy kiện.

Ngoài ra, tóc cũng phải cắt một cắt rồi. . .

Hôm nay canh tân phải kéo một kéo, kéo dài tới đã khuya, thậm chí rạng sáng về sau.

Thông tri một chút đại lão nhóm.

Mời các bạn [Luận Truyện] Đại Phụng Đả Canh Nhân.
Mời đọc bản dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân.
Thứ hạng cao nhất từng đạt: Số 1 nguyệt phiếu bảng Khởi Điểm.