Đại Mộng Sơn Hải sử thi chiến dịch [C]

Dai-mong-son-hai-su-thi-chien-dich
Convert Truyện Hay

Mời độc giả tham gia thảo luận, góp ý tại đây: [Thảo Luận] Đại Mộng Sơn Hải sử thi chiến dịch - Phong Ngự Cửu Thu

Giới thiệu:

Phân hợp thịnh suy ứng huyền hoàng vận số; minh ám chính tà tề âm dương tuần hoàn; Ngụy Thánh Thiên Tru thoát khốn hiện thế, Nhân tộc lại bị thiên cổ hạo kiếp. . .