Đại Minh Vương Hầu

dai-minh-vuong-hau
Sưu tầm Truyện Hay
Giới thiệu:

Đại Minh Hồng Vũ hai mươi chín năm, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương già nua, Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn gầy yếu, Yến Vương Chu Lệ rục rịch cướp ngôi.

Này một năm, Tiêu Phàm xuất hiện.

Thiên hạ phong vân vì hắn mà bắt đầu

P/S : Đây là một bộ truyện cũng có mô típ như Cực Phẩm Gia Đinh. Tác giả của truyện Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử, Minh Triều Ngụy Quân Tử