Đại Kiếp Chủ [C]

dai-kiep-chu
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert Truyện Hay

Mời các vị đạo hữu tham gia bình luận về truyện tại: [Thảo Luận] Đại Kiếp Chủ - Hắc Sơn Lão Quỉ

Giới thiệu:

Một quyển Đạo Nguyên Chân Giải, giấu giếm đại đạo huyền cơ, một thuật thôi diễn vạn pháp, ba ngàn đại đạo tại ngực.

Hàn môn thiếu niên quật khởi, khổ đọc mười năm thấy được chân kinh!

Cuối cùng được một kiếm xuất huyền hoàng, một tay hộ thương sinh!

Ba ngàn năm đại kiếp hàng thế, cũng chỉ làm thần binh trong lòng bàn tay, từ đây trên Tiên lộ, ai dám tiếp phong mang của hắn?