Đại Đường Vô Song Chi Thiên Hạ Đại Thế [C]

Tác giả:Trí Bạch
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Một cái NPC thức tỉnh bả người chơi trò chơi kéo vào Tùy mạt loạn thế, thấy tận mắt chứng nhận tự mình tham dự, người chơi loạn nhập vào thời đại hồng lưu, bị phá Thiên Cơ đạo nhân chỉ dẫn, cùng lịch sử nhân vật va chạm.

Truyện ngắn của tác giả Trí Bạch - ra song song với Trường Ninh Đế Quân