Đại Đạo Tranh Phong [C]

dai-dao-tranh-phong
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert

Mục lụcMục lục đầy đủ

Giới thiệu:

Không đọa Luân Hồi vào Đại Thiên,

Tâm truyền nhất đạo ở nhân gian.

Nguyện khởi một kiếm giết vạn kiếp,

Vô tình đổi lại hữu tình thiên!

...