Đại Đạo Tòng Tâm [C]

Tác giả:Duyên Phận 0
Thể loại:Tiên Hiệp, Tu Chân
Convert
Giới thiệu:

Hạ Tiểu Trì nhặt được một chuỗi vòng tay, hắn cho rằng đây là hắn kỳ ngộ bắt đầu, lại không nghĩ rằng đây là hắn một nhà kỳ ngộ bắt đầu.

——————————

Ta đã cho ta là nhân sinh nhân vật chính, nhưng hiện tại ta biết rõ ta chỉ là hai truyền tay — Hạ Tiểu Trì.