Đại Chu Tiên Lại

dai-chu-tien-lai
Tác giả:Vinh Tiểu Vinh
Dịch Truyện Hay

Mời bạn đọc tham gia thảo luận truyện tại: [Thảo Luận] Đại Chu Tiên Lại - Vinh Tiểu Vinh

Giới thiệu:

Xuyên việt qua thế giới Tiên hiệp, nơi mà yêu mị khắp nơi, quần ma loạn vũ, Lý Mộ ban đầu thực sự chỉ an ổn sống qua ngày, nhưng tiểu hồ ly mà hắn vô tình cứu được lại đột nhiên mở miệng nói tiếng người, rằng nó muốn lấy thân báo đáp...

Đây là câu chuyện về một thanh niên hiện đại xuyên việt tới thế giới Tiên hiệp, trảm yêu trừ ma, khuông phù chính nghĩa.