Đại ca - Eldest

dai-ca-eldest
Thể loại:Huyền Ảo
Sưu tầm Hoàn Thành
Giới thiệu:

Phần II của tập truyện Di Sản Thừa Kế.

Phần I Eragon - Cậu bé cưỡi rồng