Cửu Thiên [C]

cuu-thien
Thể loại:Tiên Hiệp
Sưu tầm
Giới thiệu:

Thế nhân đều cho rằng thành Tiên tốt, thanh tâm quả dục hưởng không hết!

Ăn sương uống gió mặc dù xuất trần, nào có gà cá ăn no!

Thế nhân đều cho rằng thành Tiên tốt, kiều thê mỹ thiếp quên không hết!

Khô tọa trong núi sống muôn đời, không bằng mộng xuân đến già!

Thế nhân đều cho rằng thành Tiên tốt, sục sôi nghĩa khí đổi không hết!

Không hỏi thế sự là con rùa, khoái ý ân cừu mới Tiêu Dao!