Cửu Quái Vật

Tác giả:Vương Thiên
Sáng tác
Giới thiệu:

Trong một thế giới loài người có sự tồn tại và phá hoại của quái vật nên 3 người Frirz, Ahurt và Jelf đã xây lên 1 bức tường thành để ngăn chặn lũ quái vật tấn công, đó là thành Maria. Có một cậu bé tên Verharth Judge muốn khám phá thế giới bên ngoài nhưng không ai ủng hộ cậu và người thân của cậu lần lượt phải chết. Và khi cuộc tấn công của quái vật đã nổ ra, Verharth phải kết thúc cuộc chiến này để thực hiện ước mơ...