Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

cuu-phuong-trieu-hoang
Tác giả:Lộ Phi
Dịch
Giới thiệu:

[Nữ cường, 1v1]Nàng là tuyệt thế thiên tài, là huấn luyện viên độc tài phúc hắc xảo trá, một khi xuyên qua làm ngốc nữ chín tuổi bị người đời nhạo báng?Để xem nàng gây ra sóng gió động trời thế nào, tu linh mạch, đoạt dị bảo, tung hoành thất quốc, phượng nghịch thiên hạ!Hắn vốn yêu nghiệt từ trong xương cốt, mưu trí vô song, là đế vương máu lạnh vô tình, vung kiếm chém tan mây, chư hầu tuân một phép, chém ngang loạn thế, thiên hạ thần phục!Một đêm lầm lỡ trót trông thấy mỹ nam đang tắm, lại trót trông thấy thứ không nên xem...Bản bình thường:Ta hoàng đồ bá nghiệp... cốt vì ngươi mà dệt nên một giấc mơ.Ta vạn dặm non sông... cũng là xây tặng ngươi một mái ấm.Ta trường sinh bất tử... vì mong kiếp sau của ngươi tìm thấy ngươi một lần nữa.Ba ngàn non sông chỉ để nên duyên cùng ngươi.Hoàng tuyền bích lạc, chết cũng không từ.