Cửu Chuyển Tinh Thần Biến [C]

cuu-chuyen-tinh-than-bien
Sưu tầm Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Thiên Long đế quốc, cường giả như mây! Một thiếu niên như yêu nghiệt hoành không xuất thế. Trời sinh Thuần Dương Chi Thể, hút Tinh Thần chi lực, luyện tuyệt thế Thần kỹ.Chuyển thế Luân Hồi chỉ là vì trong lòng phần chấp niệm kia.

Tay cầm hố cha Thần Kiếm, thân cưỡi Thượng Cổ Thánh Thú, tại cái này thuộc về cường giả trong thế giới một đường hát vang tiến mạnh. Làm huyết mạch thức tỉnh ngày đó, toàn bộ thế giới vì đó run rẩy: "Ta muốn xưng hùng thiên hạ, tên đậu bức nào dám đánh với ta một trận!"