Cửu Chuyển Thần Đế [C]

tu-son-lao-quy
Thể loại:Tu Chân
Convert
Giới thiệu:

Linh Võ đại lục, Vạn tộc như rừng, thiên kiêu vượt qua ra, cường giả vi tôn, kẻ yếu chi mệnh như cỏ rác.

Một cái tồn tại ở Thương Vân Quốc đông quận Thiên Kiếm Tông ngoại tông đệ tử, giãy giụa lấy muốn sống sót. Truyền thừa vạn cổ đệ nhất công pháp —— Cửu Chuyển Đạo Kinh, thành tựu Vô Thượng Đại Đế, nghiền ép hết thảy.