Cuồng Thần Hình Thiên [C]

Convert
Giới thiệu:

Xuyên việt Hồng Hoang trở thành Bàn Cổ sau đích Đại Vu Hình Thiên, huyết mạch biến dị, tính cách cuồng ngạo, đi ra một đầu thuộc về mình Thông Thiên Đại Đạo!