Cuồng Ngạo Chiến Thần [C]

Tác giả:Hán Lệ
Thể loại:Huyền Huyễn
Convert
Giới thiệu:

Tư chất bình thường thiếu niên, đạt được cơ duyên tạo hóa, từ đó chân đạp thiên kiêu, say nằm mỹ nhân. Cả đời này vì không để lại tiếc nuối, cho dù hai tay dính đầy máu tươi, cũng không cải biến được trở nên mạnh mẽ tín ngưỡng. Trường đao giơ lên cao, ai muốn theo giúp ta tái chiến đỉnh phong?