Cuồng Lan Ký

Thể loại:Lịch Sử, Quân Sự
Convert Truyện Hay
Giới thiệu:

Thời kì Nam Bắc triều, Bắc Nguỵ cùng Nam Lương cùng tồn tại khắp thiên hạ. Tại mấy năm liên tục lẫn nhau thảo phạt ở bên trong, rất nhiều anh kiệt sục sôi tại trên võ đài lịch sử, trong đó truyền kỳ sắc thái lớn nhất đấy, không phải Nam Lương Trần Khánh Chi suất lĩnh Bạch Bào quân Bắc Phạt! Ngàn năm tới, tâm hướng tới. Một màn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời đại kịch từ từ vì người triển khai. . .