Cực Đấu Chư Thiên [C]

Tác giả:Hắc Huyền
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert

Mời độc giả tham gia thảo luận, góp ý tại: [Thảo Luận] Cực Đấu Chư Thiên - Hắc Huyền

Giới thiệu:

Ta đi, gió lặng, mây tan, vạn cổ tịch mịch.
Ta đến, đao không lưỡi, kiếm không gió, thiên địa khom lưng.