Cốt chu ký [C]

Convert
Giới thiệu:

Hắn nhặt lên bạch cốt tại trên tường vẽ lên một cánh cửa, đẩy ra cánh cửa này, vốn tưởng rằng sẽ đi ra khốn cảnh, rồi lại đi vào một cái biến đổi liên tục, yêu ma hoành hành thế giới xa lạ...