Lời Bạt

Người dịch: Hồ Thị Như Mai
Nhà xuất bản Trẻ

Viết dưới tên Robert Galbraith đem đến cho tôi niềm vui thật sự, những người sau đây đã giúp tôi làm được điều đó. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn:

SOBE, Deeby và “Back Door Man”, vì nếu không có các bạn tôi đã không viết được đến bây giờ. Lần tới ta sẽ tính một vụ trộm cắp.

David Shelly, biên tập xuất sắc của tôi, một chỗ dựa vững chắc, bạn cùng tạng INFJ với tôi. Cảm ơn anh đã làm tốt việc của mình, đã hết sức nghiêm túc trong công việc và luôn cùng cười với tôi.

Neil Blair, người đại diện tác giả, đã vui vẻ đồng ý giúp tôi đạt được ước mơ một lần nữa có tác phẩm đầu tay. Anh đúng là một người hiếm có.

Tất cả các bạn ở Little, Brown, đã làm việc vô cùng chăm chỉ và nhiệt tình với tiểu thuyết đầu tay của Robert mà không hề biết anh ta là ai. Tôi rất biết ơn tổ làm sách nói, các bạn đã đưa Robert đến vị trí đầu bảng trước khi anh ta bị lộ mặt.

Lorna và Steve Barrnes đã để tôi uống trong quán The Bay Horse, xem ngôi mộ của Ngài Marmaduke Wyvill và phát hiện ra rằng tên thị trấn quê hương của Robin đọc là “Masssum” chứ không phải “Mash-em”, giúp tôi không phải xấu hổ về sau này.

Fiddy Henderson, Christien Collingwood, Fiona Shapcott, Angela Milne, Alison Kelly và Simon Brown. Nhờ công sức của họ mà tôi mới có thời gian viết Con Tằm, hay viết gì đi nữa.

Mark Hutchinson, Nicky Stonehill và Rebecca Salt, những người đã có công giúp tôi giữ được chút lý trí.

Gia đình tôi, đặc biệt là Neil, bởi những điều tôi không thể diễn tả bằng vài dòng, nhưng lần này là bởi anh đã đi theo cổ vũ cho một vụ án mạng máu me.