Có Thể Xuyên Việt Tu Hành Giả [C]

co-the-xuyen-viet-tu-hanh-gia
Sưu tầm
Giới thiệu:

Tác giả bình bình đạm đạm kể chuyện xưa, chư vị thật vui vẻ nhìn.

Cảnh giới: Luyện khí, Tiên Thiên, Nhập Đạo, Kim Đan, Nguyên Thần, Tiên...