Chúng Thần Thế Giới [C]

chung-than-the-gioi-convert
Sưu tầm
Giới thiệu:

Thế giới trung tâm núi Ólympos bên trên, chúng thần chi vương Zeus nắm chặt Lôi Đình Chi Mâu, cười xem chư giới.

Trước mặt của hắn, chúng thần như rừng.

Phương bắc Bạch Ngân chi sảnh, chí cao vương tọa bên trên Odin cầm trong tay Thiên Giới chi thương, bao quát thế gian.

Trong mắt của hắn, vô tận phong tuyết.

Phía nam sông Nile bờ, cầm lái mặt trời thuyền Amon, ánh mắt rơi vào biển Aegean bên trên.

Dưới chân của hắn, xương khô như núi.

Lưỡng Hà chi địa, quang minh cùng trí tuệ chi chủ Mazda chấp chưởng Vĩnh Hằng chi hỏa, tây nhìn thiên hạ.

Hắn anh hùng vương Gilgamesh lưng đeo thần dụ viễn chinh Hy Lạp, chiến thuyền như biển.

Học viện Plato ở bên trong, một cái tên là Tô Nghiệp người trẻ tuổi, bước lên dãy núi, trèo lên tuyệt đỉnh.