Chùa Đàn

Tác giả:Nguyễn Tuân
Thể loại:Tuổi Teen, Việt Nam
Sưu tầm Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Việt Nam Danh Tác - Chùa Đàn

"Sau một cái tử biệt, giờ ta phải tính đến một nỗi sinh li khác. Đối với đàn, hát, từ bây giờ ta nguyện làm một người điếc một người cô đơn một người phản bội. Và trên vong linh Bá Nhỡ, ta thề độc là không bao giờ cầm đến một cái chén nào của cuộc đời này."