Chư Thiên Lữ Nhân [C]

chu-thien-lu-nhan
Convert

Mời bạn đọc cùng tham gia thảo luận truyện tại: [Thảo Luận] Chư Thiên Lữ Nhân - Lộc Thực Bình

Giới thiệu:

Hành tẩu tại mỗi một thế giới, chỉ khi ly khai về sau, Chư Thiên Vạn Giới tận tụng truyền thuyết của ta.

Hoan nghênh các bạn đọc gia nhập.

Map: Lục Tiểu Phụng truyền kỳ - Long Xà - Phá Toái Hư Không - Phích Lịch chi Thiên Tội - Dương Thần -...

Cảnh giới:
Bí Tàng Đại Cảnh: Hình Tàng - Thức Tàng - Thai Tàng
Thiên Cương Đại Cảnh
Ma Ha Đại Cảnh
Bất Tử Đại Cảnh
Tạo Hóa Đại Cảnh