Chư Thần Du Hí [C]

Tác giả:Duyên Phận 0
Thể loại:Tiên Hiệp
Convert Truyện Hay Hoàn Thành
Giới thiệu:

Tu Tiên kiếm Trường Sinh, nhiệt huyết bất luận cái gì tiêu dao, đạp liên dắt sóng rửa Kiếm Cốt, bằng hư nhượt cưỡi gió tố Thánh Hồn!

——————————

Ngươi như thế nào đối xử con sâu cái kiến, Thần liền sẽ đối đãi như thế nào với ngươi —— Nguyên Thần Phi

——————————

Ngày hôm nay, Thần cuối cùng xuất hiện.

Không phải là vì hủy diệt, cũng không phải là vì nô dịch, mà chỉ là vì đùa một cuộc trò chơi. . .