Chủ nhân của Quốc bảo sống dậy rồi !

Dịch
Giới thiệu:

Hùng Manh Manh là một con gấu trúc.

Mỗi ngày nó chỉ cần ở sở thú "bán manh" là có thể ăn ngon,hưởng điều hòa.

Nhưng...không một ai biết nó là một con gấu trúc thành tinh.

Càng không ai biết nó đã từng là vật cưỡi của Xuy Vưu.

Cũng chính nó đã hại hắn bại trận.

Cho đến một ngày, chủ nhân của nó đột nhiên...sống dậy !