Chư Giới Tận Thế Online [C]

chu-gioi-tan-the-online
Sưu tầm Truyện Hay

Mọi ý kiến khen chê, thảo luận, gạch đá,... xin mời bạn đọc cùng phi mông qua đây: [Thảo Luận] Chư Giới Tận Thế Online - Yên Hỏa Thành Thành

Giới thiệu:

Tận thế của chư giới đã tới.

Ma Vương Trật Tự thu gặt lấy từng mạng sống của chúng sinh.

Ở trong bóng tối đầy tuyệt vọng này,

Có một người tránh thoát thời không, trở lại thế giới sụp đổ trước đó, quyết tâm cải biến vận mệnh trong quá khứ.

Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, hắn dần dần phát hiện rằng tận thế cũng không phải là đơn giản như vậy...

Tác Giả Định Nghĩa : Dũng mãnh; Cô Nhi ; Hệ thống