Chư Giới Tận Thế Online

chu-gioi-tan-the-online
Dịch
Giới thiệu:

Tận thế của chư giới đã tới.

Ma Vương Trật Tự thu gặt từng mạng sống của chúng sinh.

Trong bóng tối đầy tuyệt vọng này.

Có một người thoát ra thời không, trở lại trước khi thế giới sụp đổ, quyết tâm cải biến vận mệnh trong quá khứ.

Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, hắn dần dần phát hiện tận thế không phải đơn giản như thế...

P.s: Có tham khảo bản convert của hadesloki

Lịch đăng: hiện chưa có :v